23 augustus 2014

Verkiezingsprogramma PvdA: Nieuwe gemeente biedt nieuwe kansen

Openhouden van de voorzieningen, betaalbaar wonen, werken aan werk en zorg op maat. Dat zijn enkele van de belangrijke punten in Nieuwe kansen!, het programma waarmee de PvdA Krimpenerwaard meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 november. Wij presenteerden het programma zaterdag 23 augustus op de braderie van Stolwijk.

Lijsttrekker Rob Geleijnse (links) kreeg op de braderie het verkiezingsprogramma overhandigd door de nummer 5 van onze lijst, Bas Noorlander uit Stolwijk, de plaats waar de presentatie plaatsvond.

Lijsttrekker Rob Geleijnse (links) kreeg op de braderie het verkiezingsprogramma overhandigd door de nummer 5 van onze lijst, Bas Noorlander uit Stolwijk, de plaats waar de presentatie plaatsvond.

In ons programma schrijven wij dat de Krimpenerwaard open en groen moet blijven en dat de dienstverlening aan de inwoners niet lijdt onder de fusie van de vijf gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Door goed gebruik te maken van ICT en de ambtenaren hoeven mensen straks niet meer naar het gemeentehuis voor een nieuw paspoort, als het aan de PvdA ligt. Als het nodig is, gaat de gemeente naar haar inwoners toe in plaats van andersom. Tot dit geregeld is blijven, als het aan ons ligt, de bestaande loketten open.

Een van de uitgangspunten voor het programma is het behoud van de eigenheid van de huidige kernen. Elke dorp, elke stad moet altijd een dorps- of wijkberaad kunnen houden en gehoord worden. Ook moeten zij bij goed functioneren kunnen beschikken over een eigen leefbaarheidsbudget.

De PvdA sluit haar ogen niet voor de toenemende armoede, ook in de Krimpenerwaard. Daarom maken wij in Nieuwe kansen! sociale keuzes, met oog voor de menselijke maat.

Inwoners met de laagste inkomens moeten ook mee kunnen doen. Wie werkloos wordt, moet zo snel mogelijk begeleid worden naar een nieuwe baan.

Zorg moet altijd altijd in de buurt geregeld zijn zodat ouderen die thuis wil blijven wonen, dat ook kunnen. Elke kern houdt een sociale ontmoetingsplek waar mensen terechtkunnen met vragen en voor activiteiten.

In het verkiezingsprogramma staan per kern punten genoemd die voor de PvdA belangrijk zijn, naast de onderwerpen die voor het hele gebied gelden. Enkele voorbeelden van dat laatste zijn het stimuleren van een gezond verenigingsleven en het openhouden van de huidige sportvelden, zwembaden en speelweiden. Zij zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen en zorgen ervoor dat het gebied aantrekkelijk blijft voor zowel jonge gezinnen als ouderen.

De PvdA wijst proefboringen naar aardgas bij Haastrecht af; in plaats daarvan wil ze dat actief wordt gezocht naar plekken in de Krimpenerwaard waar de opwekking van duurzame energie mogelijk is. De nieuwe gemeente moet de ambitie hebben zich te ontwikkelen tot een van de vijftig duurzaamste gemeenten van Nederland.

Ook op het gebied van dienstverlening en de inzet van ICT en sociale media zou Krimpenerwaard koploper moeten worden van de Nederlandse plattelandsgemeenten. De start van een nieuwe gemeente moet ambitieus zijn, vindt de PvdA. ‘We leggen de lat bewust hoog. Een nieuwe gemeente biedt nieuwe kansen.’

Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018 (pdf)
Verkiezingsprogramma per thema
Onze kandidatenlijst

Meer over de verkiezingen lees je op onze Verkiezingspagina

PvdA: Open en groen (IJssel en Lekstreek, 27 augustus 2014)
PvdA wil bad en soos behouden (AD Gouda, 23 augustus 2014)
PvdA Krimpenerwaard: Herindeling biedt kansen (AD Rotterdam Oost, 23 augustus 2014)