27 september 2013

Versterking sociale cohesie is topprioriteit voor de PvdA

De PvdA wil het geld dat de gemeente Ouderkerk in 2012 heeft overgehouden vooral inzetten voor de versterking van de sociale cohesie in de dorpen. Dat voorstel heeft de fractie naar de gemeenteraad gestuurd. Daarnaast zet de PvdA in op een duurzame gemeente.

Fractiewoordvoerder Jos Simons vindt het versterken van de sociale samenhang in de dorpen noodzakelijk met het oog op de komende nieuwe taken van de gemeente op het gebied van zorg, werk en jeugd. Volgens het principe van de ‘participatiesamenleving’ wordt dan de verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel van de zorg voor anderen en de eigen woonomgeving, die nu nog door de overheid wordt geleverd, bij de inwoners van de gemeente gelegd.

Jos Simons: 'Dorpshuis uit de problemen helpen'

Jos Simons: ‘Dorpshuis uit de problemen helpen’

‘De gemeente moet de voorwaarden creëren waaronder mensen elkaar kunnen ontmoeten en beter leren kennen’, stelt Jos Simons. ‘Participatie lukt beter wanneer mensen hun lief en leed met elkaar kunnen delen. Allen dan kunnen de zelfredzaamheid, saamhorigheid en leefbaarheid van een dorp vergroot worden. Dit moet voor de gemeente een topprioriteit zijn.’

Concreet denkt de PvdA-fractie daarbij aan een eenmalige bijdrage aan de Stichting Dorpsleven Gouderak, waarmee zij hun exploitatielasten van het Dorpshuis structureel kan verlagen en in de toekomst een gezonde exploitatie kan realiseren. Die staat nu zwaar onder druk door de rente en afschrijvingslasten van een lening die vele jaren geleden werd afgesloten om de geluidsoverlast te beperken. ‘Wij willen (een deel van) het positief resultaat van 2012 gebruiken om deze molensteen weg te nemen’, aldus Jos Simons.

Het bevorderen van de duurzaamheid door het uitbreiden van de ledverlichting en het aanleggen van duurzaam groen, ideeën die door andere fracties zijn aangedragen, kunnen natuurlijk op de sympathie van de PvdA rekenen. Ook het uitbreiden van speeltoestellen behoort tot onze prioriteiten.
Minder enthousiast zijn wij over het inzetten van het geld voor een klantcontactcentrum van de gemeente. De verwachting is dat dit door de nieuwe K5-gemeente gerealiseerd gaat worden. Ouderkerk hoeft niet op die besluitvorming vooruit te lopen.

De gemeenteraad praat donderdag 10 oktober over de bestemming van het jaarresultaat 2012.

PvdA-voorstel resultaatbestemming 2012, 27 september 2013