18 december 2013

Opnieuw verzet omwonenden Abelenlaan tegen nieuwe kerk

Opnieuw klimmen inwoners van Ouderkerk aan den IJssel op de barricades tegen de plannen voor een nieuwe kerk op de groenstrook tussen de Abelenlaan en bedrijventerrein Zijdepark. ‘De gemeente vliegt hier ongecontroleerd uit de bocht.’

Dat zeggen omwonenden vandaag in het AD. Zij kunnen er met hun verstand niet bij, stelt de krant. ‘Ze dachten het pleit jaren geleden in hun voordeel te hebben beslecht en nu moeten ze toch opnieuw in het geweer komen.’

Artist's impression van de kerk die de Hersteld Hervormde Gemeente toch op de groenstrook wil bouwen.

Artist’s impression van de kerk die de Hersteld Hervormde Gemeente toch op de groenstrook wil bouwen.

Volgens de bewoners getuigt medewerking van de gemeente aan de bouw van een kerk op die plek ‘niet van behoorlijk bestuur.’ Immers, de gemeente heeft in 2005 zelf besloten dat de strook groen moet blijven, dat staat ook in het bestemmingsplan en in de pas nog vastgestelde structuurvisie voor het dorp.

De PvdA vindt met de bewoners dat de groenstrook groen moet blijven, zoals is beloofd. Niet voor niets oordeelde de Haagse bestuursrechter in juni 2008  dat de gemeente terecht een vergunning had geweigerd voor de bouw van een kerk op de groenstrook.  De rechter vond dat de gemeente goed had gemotiveerd dat groot belang wordt gehecht aan het behoud van de groene strook en dat een kerkgebouw op die plaats niet past in de toekomstvisie. De rechter verwees naar een uitspraak van de gemeenteraad van 30 juni 2005, toen VVD, PvdA en CDA in een motie stelden dat er geen andere dan ‘groene’ ontwikkelingen op die plaats mogen plaatsvinden. Deze uitspraak werd in april 2009, na een hoger beroep dat het het bestuur van de Hersteld Hervormde Gemeente had ingesteld, bevestigd door de Raad van State, het hoogste rechtscollege. De argumenten voor het behoud van de groenstrook die toen golden, gelden nog altijd, vindt de PvdA.

Lees ook:
Opnieuw verzet tegen bouw kerk HHG (Het Kontakt, 24 december 2013)