9 mei 2014

Vier toekomstscenario’s voor veerdienst Gouderak-Moordrecht

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college van B en W van Ouderkerk vier toekomstscenario’s geschetst voor de exploitatie van een veerdienst tussen Gouderak en Moordrecht. Hiermee reageert het college op een oproep van de gemeenteraad om zich in te spannen om ten minste een voet-/fietsveer over de Hollandsche IJssel te behouden.

Het zwartste scenario is het beëindigen van de veerverbinding. Dat is voor de gemeente het goedkoopst, maar het college beseft dat het een impopulaire maatregel is omdat de druk op de leefbaarheid van het dorp hierdoor toeneemt. De gemeenteraad moet de afweging maken of en hoeveel de gemeente moet betalen aan het in stand houden van de voorziening.

De kosten zijn het hoogst wanneer wordt gekozen voor een tijdelijke exploitatie, tot aanbesteding voor een nieuwe concessie is afgerond. Dat kan lang duren. Als de huidige exploitant ermee ophoudt, kan een externe partner (SwetsODV) binnen vier dagen zorgen voor continuïteit in de vorm van een voet-/fietsveer. De gemeente moet daarvoor wel een aanlegvoorziening in de vorm van een loopbrug aanbrengen.
Het tweede scenario voorziet in een tijdelijk veer tot het moment dat de gemeenteraad een besluit neemt over de invulling van de veerdienst. Scenario 3 is het niet laten varen van een pont, tot een aanbestedingsprocedure is afgerond. Grote risico daarbij is dat veel gebruikers alternatieven gaan zoeken en daarna, als er weer een pont vaart, niet meer terugkomen. Ook is niet zeker of er partijen op de aanbesteding zullen inschrijven.

De scenario’s worden donderdag 15 mei besproken in de vergadering van de commissie VROM.
Het standpunt van de PvdA is altijd geweest dat er in de toekomst ten minste een voet-/fietsverbinding tussen Gouderak en Moordrecht moet blijven en dat er geen gat mag vallen tussen het beëindigen van de veerdienst door de huidige exploitant en het vinden van een nieuwe exploitant.

Brief aan de gemeenteraad over een tijdelijke exploitatie van het veer Gouderak-Moordrecht, 30 april 2014

Vier opties voor veer naar Moordrecht (AD Rotterdam Oost, 12 mei 2014)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Raad vindt motie over veer Gouderak ‘sympathiek’, maar steunt haar niet (7 februari 2014)
‘Onderzoek mogelijkheden om veerdienst te behouden’ (5 februari 2014)
‘Continuïteit veerdienst Gouderak-Moordrecht garanderen’ (17 januari 2014)
‘Pontje’ verdient steun van de gemeente (14 januari 2014)
Veerdienst nog niet uit de problemen (9 januari 2014)