31 januari 2014

Vijfentwintig huishoudens kiezen voor zonnepanelen

Vijfentwintig huishoudens in de gemeente Ouderkerk hebben besloten voor zonnepanelen te kiezen. Ze maken gebruik van het aanbod van KiesZon, de winnende zonnepanelenleverancier van de actie SamenZonneEnergie.

Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst in De Drie Maenen, gehouden naar aanleiding van de groepsaankoop voor zonnepanelen, kregen belangstellenden dinsdag een aanbod gepresenteerd. Daarnaast konden inwoners persoonlijk met adviseurs spreken en op een scherm hun eigen woonsituatie bekijken en daarbij zien hoe de zonnepanelen het beste geplaatst konden worden.

Van de 171 huishoudens die interesse hadden getoond, besloten er op de avond 25 ook daadwerkelijk over te gaan tot aanschaf van zonnepanelen. Iets waar wethouder Ria Boere erg over is te spreken. “Gelukkig heeft onze gemeente heel milieubewuste inwoners. Van de tien deelnemende gemeenten staan we bovenaan met het hoogste percentage acceptaties in verhouding tot het aantal huishoudens (0,8 procent van de 3.129 huishoudens die Ouderkerk telt, red.) Ik ben hier als wethouder van onder andere milieuzaken heel trots op.”

De gemeente zelf zet zich ook in voor het vergroten van groene energie. Zo investeert Ouderkerk in LED-verlichting bij openbare straatverlichting. Boere: “Zo verminderen we de CO2-uitstoot, maar ook financieel heeft dit voordeel. Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk deelnemers uiteindelijk overgaan tot acceptatie van het aanbod en onze gemeente veel zonnepanelen rijker wordt.”

SamenZonneEnergie is de naam van een groepsaankoop zonnepanelen die in meerdere provincies wordt georganiseerd door deelnemende gemeenten in samenwerking met iChoosr. Inmiddels zijn er meer dan zestig gemeenten bij iChoosr betrokken en zijn er meer dan 50.000 zonnepanelen geïnstalleerd bij circa 6.000 huishoudens. Het doel van SamenZonneEnergie is een groene en duurzame samenleving en besparing op de energierekening voor de consument.

(Bron: Het Kontakt, 30 januari 2014)

Naschrift PvdA:
Wij zijn blij dat het college op onze suggestie tot deze actie is overgegaan. Op de braderie van Bergambacht op 31 augustus 2013 constateerden wij dat drie van de vijf K5-gemeenten hieraan meededen. In een e-mail aan het college hebben wij eind september gevraagd waarom dit niet K5-breed is opgepakt. Wethouder Ria Boere is dit vervolgens gaan uitzoeken, met bovenstaand als voorlopig resultaat.
De opmerking van ChristenUnie-raadslid Arie Burger op Twitter dat het een ‘goed initiatief van het CU/VVD-college’ is, behoeft dus wel enige nuancering. In de commissie VROM van 13 november 2013 merkte de wethouder ook op, dat het initiatief is aangedragen door de PvdA-fractie.

Succesvolle bijeenkomst SamenZonneEnergie in Ouderkerk (Gemeente Ouderkerk)