6 juni 2013

Vraagtekens bij kappen van Gouderaks oudste boom

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over het kappen van de oudste boom van Gouderak, een ongeveer 120 jaar oude knotes aan de Dorpsstraat. De boom werd twee weken geleden gekapt om plaats te maken voor woningen.

De boom stond op de lijst van monumentale bomen van de gemeente Ouderkerk. In de omgevingsvergunning die de gemeente verleende voor de woningbouw in het dorpscentrum van Gouderak is het kappen van de boom niet genoemd.

Voor monumentale bomen wordt in principe geen kapvergunning afgegeven, tenzij het om redenen van veiligheid en/of beheer noodzakelijk is om tot kap over te gaan. In dat geval dient deskundig onderzoek uitsluitsel te geven over de aard en omvang van de eventuele veiligheids- en/of beheerproblemen bij de betreffende boom.

Beeld uit 1904 van de Gouderakse Dorpsstraat met, naar alle waarschijnlijkheid, de bewuste boom.

Beeld uit 1904 van de Gouderakse Dorpsstraat met, naar alle waarschijnlijkheid, de bewuste boom.

Wij willen nu van het college weten of het voor het rooien van deze boom toestemming heeft gegeven en of er deskundig onderzoek heeft plaatsgevonden. Het college zal vanavond (donderdag 6 juni) mondeling op onze vragen reageren tijdens de vergadering van de gemeenteraad.