2 september 2013

Vragen over gekapte boom Essendreef

De PvdA heeft het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over de boom die medio augustus werd gekapt in een plantenbak aan de Essendreef in Gouderak. Wij willen weten of het college hiervan op de hoogte is en of een vergunning is afgegeven.

Een zielig stompje is al wat resteert van de meidoorn in de Essendreef.

Een zielig stompje is al wat resteert van de meidoorn in de Essendreef.

Als dat niet zo is, moet het college alsnog aangifte van vernieling doen bij de politie, vinden wij.
Is de boom daarentegen met medeweten van de gemeente gekapt, dan willen wij weten wanneer een gelijkwaardige boom wordt teruggeplaatst conform het herplantingsbeleid van Ouderkerk.

Schriftelijke vragen PvdA over boomkap Essendreef, 27 augustus 2013

Update:
Op 4 september heeft het college op de vragen gereageerd. Daaruit blijkt dat de aanvraag voor het kappen van de boom in april is gepubliceerd. Echter, in de pubicatie was sprake van een boom ‘nabij Populierenhof 1′. Wij vinden dat op z’n minst een voorbeeld van onhandige communicatie omdat daaruit onvoldoende blijkt dat het om deze boom, die toch echt in de Essendreef stond, ging.
Het college belooft op dezelfde plek een boom terug te plaatsen, maar dat gebeurt pas in 2014/2015, na de ophoging van Gouderak Oost.

Beantwoording PvdA-vragen door college