20 juni 2014

Weer vraagtekens bij bouwplan kerk Abelenlaan

Er klonken weer veel kritische woorden, donderdagavond in de commissie VROM die zich boog over het plan van de Hersteld Hervormde Gemeente om op de groenstrook aan de Abelenlaan een nieuwe kerk te bouwen. PvdA en VVD kunnen niet met het plan instemmen en ook de ChristenUnie heeft nu haar twijfels.

aihhg1 juni2014

Impressie van het gebouw dat op de groenstrook zou moeten komen.

Namens de ChristenUnie zei Arie Burger dat hij zich niet kon vinden in het plan, omdat de tekeningen niet in overeenstemming zijn met de eerste stedenbouwkundige visie. De tekeningen zijn aangepast nadat de raad op 20 maart een amendement van de SGP had aangenomen, waarmee het oorspronkelijke plan werd opgerekt tot een gebouw van 60 meter lang, 25 meter breed en 14 meter hoog. In de oorspronkelijke versie was nog sprake van een hoofdgebouw met een maximale breedte van 40 meter. In het Reformatorisch Dagblad laat de ChristenUnie weten vooral problemen te hebben met de ingetekende torenspits. Burger stelde voor het architectenbureau nog eens naar de tekeningen te laten kijken en de verschillen tussen beide versies aan te geven. Zijn voorstel kreeg steun van PvdA en VVD.

De VVD kon zich evenmin als de PvdA vinden in het bouwplan, dat woensdag 9 juli wordt besproken in de gemeenteraad. Dan wordt de raad voorgesteld een zogeheten verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het plan wordt vervolgens, als de raad daarmee instemt, gedurende 8 weken ter inzage gelegd. Gedurende die periode (volgens de planning van 16 juli t/m 9 september) kunnen zienswijzen/bezwaren worden ingediend.

Raadsvoorstel afgeven verklaring van geen bedenkingen voor nieuwbouw kerk HHG
(Overige stukken over dit onderwerp, waaronder de ruimtelijke onderbouwing)

‘Bouwplan kerk Abelenlaan alsnog te groot’ (Dichtbij.nl, 23 juni)
Vragen over torenspits kerk
(AD Gouda, 21 juni 2014) 
CU toch kritisch over kerkbouw HHG Ouderkerk
(Reformatorisch Dagblad, 20 juni 2014)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
‘Avond van de gebroken belofte’ (21 maart 2014)
College zet druk achter plan nieuwe kerk (21 februari 2014)
VVD/CU-college stelt groenstrook Abelenlaan ter discussie (10 februari 2014)
Opnieuw verzet omwonenden Abelenlaan tegen nieuwe kerk (18 december 2013)