23 september 2013

WSG weigert bouwplan dorpskern Gouderak aan te passen

De Woningstichting Gouderak (WSG) weigert een nieuwe omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente voor het bouwplan Gouderak Centrum. Dat liet wethouder Ria Boere donderdag weten tijdens de commissie VROM.

Als gevolg van een geschil tussen de WSG en de kerkenraad (Het Baken) voldoet het ingediende bouwplan niet meer aan de werkelijke situatie. In plaats van vijftien worden er namelijk twaalf woningen op de locatie gebouwd.

Het geschil tussen WSG en de kerkenraad draait om de grond waar Het Baken op staat. Die zou worden gebruikt voor de nieuwbouw. Het Baken zou een plek krijgen in het Rabobankgebouw in het dorp. Het lukte de WSG en de kerkenraad echter niet om tot een akkoord te komen.

Beeld van een paar weken geleden: het Baken verdwijnt achter de nieuwe woningen van de WSG.

Beeld van een paar weken geleden: het Baken verdwijnt achter de nieuwe woningen van de WSG.

Het Baken is nu van plan om op de plek van Het Baken een nieuw verenigingsgebouw te bouwen. De WSG heeft Boere laten weten dat ze niet van plan is om de huidige omgevingsvergunning aan te passen en opnieuw in te dienen. Wat de exacte reden daarvoor is, weet Boere niet. “Blijkbaar gaan ze er nog steeds vanuit dat ze op die plek drie woningen kunnen bouwen.”

De nieuwe omgevingsvergunning is volgens Boere nodig omdat het bouwplan ‘niet aansluit bij de situatie zoals – ie straks is’. Als de WSG blijft weigeren de vergunning aan te passen, zal de gemeente de WSG houden aan de eerder verleende vergunning. Veel zal dat niet uithalen, “want van een bouwplicht is geen sprake.”

Het kerkbestuur heeft inmiddels in een gesprek te kennen gegeven haar gronden zelf te willen ontwikkelen. “Ze hebben bij ons al een principeplan ingediend voor een nieuw Baken.” Ook de omgevingsvergunning voor het vergroten en veranderen van het bankgebouw tot multifunctioneel gebouw dient gewijzigd te worden.

Bron: Het Kontakt, 23 september 2013