12 februari 2014

Zo gaat de passantenhaven bij de Zellingwijk eruitzien

Na lang aandringen heeft het college van B en W eindelijk de schetsen van de aan te leggen passantenhaven bij de Zellingwijk in Gouderak naar de gemeenteraad gestuurd. De komst van een haven is een oude wens van de PvdA.

De aanleg van een haventje voor de plezier- en recreatievaart was vanaf het begin onderdeel van de tekeningen voor een nieuwe Zellingwijk. Tot teleurstelling van velen haalde Rijkswaterstaat aanvankelijk een streep door het plan, omdat de in- en uitvarende jachtjes een gevaar voor de scheepvaart op de Hollandsche IJssel zouden vormen.

Attist's impression.

Artist’s impression.

De PvdA heeft er in de gemeenteraad steeds op aangedrongen, vast te houden aan de passantenhaven. Onze toenmalige wethouder Klaas Dogterom, bestuurslid van de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk, heeft dat gedaan en dankzij die vasthoudendheid is Rijkwaterstaat uiteindelijk akkoord gegaan.

Zo gaat de nieuwe passantenhaven eruitzien.

Zo gaat de nieuwe passantenhaven eruitzien.

Wij hebben steeds betoogd dat de komst van het haventje goed is voor de leefbaarheid in het dorp. Met een aanlegmogelijkheid voor de pleziervaart kan er bovendien iets van de oude sfeer van Gouderak terugkomen. ‘De rechtstreekse band die Gouderak altijd heeft gehad met het water moet zichtbaar blijven. Grote binnenvaartschepen gaan hier niet meer terugkomen, maar het zou wel leuk zijn als er een mogelijkheid bestaat voor plezierjachtjes om hier aan te leggen en een drankje te drinken. Eventueel blijven ze wat langer en pakken ze de fiets om de polders van de Krimpenerwaard te verkennen’, zeiden wij in Het Kontakt van 13 oktober 2008.

De realisering van de passantenhaven staat gepland voor eind 2014, meldt de gemeente Ouderkerk.

passhavenzwk3