21 augustus 2014

Zorg op maat en in de buurt

Zorgvoorzieningen moeten in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard binnen een straal van vijf kilometer vanuit iedere kern bereikbaar zijn. Als zelfstandig wonen niet meer kan, dan horen mensen waar mogelijk terecht te kunnen in een zorgvoorziening in eigen dorp of stad.

Dat staat in Nieuwe kansen!, het verkiezingsprogramma van de PvdA Krimpenerwaard voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november. Het programma wordt zaterdag 23 augustus op de braderie in Stolwijk gepresenteerd.

Voor de zorg op maat en in de buurt zien wij een centrale rol weggelegd voor de sociale wijkteams en de wijkverpleegkundige. Daarnaast willen wij burenhulp stimuleren. De Krimpenerwaard beschikt over veel verenigingen, organisaties en vrijwilligers die wij graag willen inzetten om bij te dragen aan de ondersteuning van dorpsgenoten die een steun in de rug nodig hebben.
Het moet ook eenvoudig mogelijk zijn steun en advies van professionals te krijgen. Als het aan ons ligt hoeven mensen straks niet voor elke vraag naar een ander loket, maar kunnen zij op één plek terecht voor een duidelijk samenhangend verhaal.
Wij vinden dan ook dat elke kern een sociale ontmoetingsplek moet hebben waar mensen terechtkunnen voor vragen of activiteiten. Voorzieningen en organisaties die aan dit buurtgevoel bijdragen hebben en houden onze steun.

Meer verkiezingsnieuws op onze verkiezingspagina