10 juni 2013

Zorgen over transporten Gasunie nemen toe

(Update) De zorgen over de zware transporten van de Gasunie door de kernen Ouderkerk a/d IJssel en Lageweg en over de IJsseldijk Noord en de Kattendijk nemen toe. De Gasunie heeft in een e-mail  aan bezorgde dijkbewoners laten weten de transporten niet aan te passen aan de schooltijden.

Ook voor 9 uur ’s morgen blijven de transporten doorgaan. De Gasunie is wel bereid te ‘trachten’ tijdens de spits de intensiteit van de transporten te ‘beperken’. Uit de mail blijkt ook dat het om in totaal 1.600 vervoersbewegingen gaat in plaats van de 700 ‘ritten’ (1.400 vervoersbewegingen) waarover in de communicatie met de omwonenden steeds is gesproken.

Opvallend is verder dat het speciale ‘scholenpakket’ dat de Gasunie heeft ontwikkeld om de leerlingen van basisscholen te informeren over de zware transporten, niet is aangeboden aan de Gouderakse scholen. De Gasunie zegt op Twitter dat er medio april wel degelijk, in overleg met de gemeente Ouderkerk, onderwijspakketten naar de Ouderkerkse en Gouderakse scholen zijn gestuurd, maar de directies van de scholen weten van niets.
Onderdeel van dat pakket is deze film waarin vooral aandacht wordt besteed aan het gevaar van de dode hoek, maar waaruit ook blijkt hoe groot de transporten zijn, met name die van de 18 meter lange buizen:

Flyer Gasunie over transporten door Ouderkerk

Ouderkerk in ban van gasleidingproject (Het Kontakt, 11 juni 2013)
Onrust over transporten Gasunie (7 juni 2013)