28 november 2013

ZWR wordt ingepakt in het groen

De provincie Zuid-Holland plant circa 56.000 bomen en struiken in de Krimpenerwaard om de N207 – Zuidwestelijke Randweg (ZWR) landschappelijk in te passen. De aanplant vindt vanaf februari 2014 plaats.

De rand wordt met de beplanting landschappelijk ingepast in de omgeving. De meeste beplanting krijgt een plekje in de Krimpenerwaard. Een deel van de bomen en struiken wordt op Sluiseiland in Gouda geplant.

Tot februari 2014 worden natuurvriendelijke oevers gegraven en gronden opgehoogd. Vanaf februari 2014 plant de provincie langs de ZWR – in het gebied tussen de Gouderakse Tiendweg en de Hollandse IJssel – circa 56.000 bomen en planten: 800 bomen (waaronder de Es, Zomereik en Zwarte Els), 1.400 struiken, 38.000 rietstokken, 16.000 oeverplanten.

Ook worden de paddepoelen, broeihopen en overwinteringsputten voor ringslangen aangebracht. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2014 afgerond.

Bron: Provincie Zuid-Holland