Commissieleden

Arnold Boer

Arnold Boer

Commissielid

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en milieu
Janus Overes

Janus Overes

Commissielid

Welzijn en onderwijs
Esther van Winden

Esther van Winden

Algemeen bestuurljke zaken
Henk van der Wal

Henk van der Wal

Penningmeester

Financiën en economische aangelegenheden