Alcohol en drugs

Drugsoverlast en criminaliteit moeten hard bestreden worden. Niet door extra regels in te stellen, maar door te handhaven als regels worden overtreden. Gemeenten hebben een leidende rol om overlast en criminaliteit aan te pakken.

De strijd tegen verslaving gaat door. Of het nu gaat om een alcohol-, drugs- of gokverslaving. Alcoholgebruik op jonge leeftijd tast de ontwikkeling van de hersenen aan, het is schadelijk voor diverse organen en het vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd. Daarnaast leidt overmatig alcoholgebruik tot ongewenst en risicovol gedrag. De gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd zijn dus groot, zowel voor de jongere zelf als de omgeving. Ook is overmatig alcoholgebruik door ouderen een probleem waar veel meer aandacht aan moet worden besteed.

  • Wat ons betreft is voorkomen altijd beter dan genezen. Voorlichting over de gevaren van verslaving is het beginpunt van een effectief lokaal verslavingsbeleid. De gemeente speelt hierbij een sturende rol.
  • De PvdA is voorstander van het gedoogbeleid voor softdrugs. Het verbieden van softdrugs helpt niet, omdat dan de verkoop de illegaliteit in wordt gedreven, waardoor het zicht erop wordt verloren.
  • Verslaving voorkomen is beter dan genezen. Daarom is de PvdA voorstander van alcohol- en drugspreventieprogramma’s, zoals het geven van voorlichting op scholen door de GGD.