Cultuur

Culturele activiteiten verdienen actieve ondersteuning van de gemeente.

Initiatieven moeten voluit ondersteuning krijgen van de gemeente. De gemeente kan ook zelf, in overleg met de leden van de Dorpsvisiestuurgroepen, het initiatief nemen, bijvoorbeeld voor het organiseren van een jaarlijkse boekenmarkt of andere kleinschalige culturele activiteiten.