Jeugd en onderwijs

Integraal jeugdbeleid krijgt prioriteit. Voor de jeugd tot 12 jaar moeten er voldoende speelplekken komen, de bestaande speelplekken verdienen beter onderhoud. Grasveldjes worden evenals trottoirs dusdanig ingericht, bijvoorbeeld met bosjes en struikjes, dat het ‘spannende’ speelplekken worden.

De PvdA denkt ook aan de ontwikkeling van ruige, natuurlijke speelplekken in de directe omgeving van een kern die de fantasie van kinderen prikkelen.

Voor de oudere jeugd zijn voorzieningen nodig waar verschillende sporten kunnen worden gecombineerd (bijvoorbeeld voetbal, basketbal, skaten). De bestaande voorzieningen worden goed onderhouden, waar mogelijk worden nieuwe gerealiseerd. Vanzelfsprekend wordt de jeugd actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het jeugdbeleid. De gemeente stimuleert de oprichting van een of meer jeugdraden.

De afgelopen jaren hebben de conciërges op de basisscholen hun waarde bewezen. Die functies moeten behouden blijven. Niet alleen verlichten zij het werk van de docenten die daardoor meer aandacht kunnen geven aan het onderwijs en aan de leerlingen, conciërges dragen ook bij aan het gevoel van veiligheid op school. Veiligheid op school in het algemeen is iets waar de PvdA zeer alert op zal zijn.

De gemeente heeft een wettelijke taak bij het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden in samenwerking met peuterspeelzalen, kinderopvang en basisonderwijs. Wij willen dat die taak serieus wordt opgepakt en geen sluitpost van het gemeentelijk beleid mag zijn. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst.