Leefbaarheid

Het onderhoud van het openbaar groen, meer in het algemeen het aanzien van de openbare ruimte, blijft voortdurend om aandacht vragen. Dat kan en moet beter.

Het is echter te gemakkelijk om alles op het bordje van de gemeente te leggen, ook de bewoners zelf hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Daar zal de gemeente ze ook blijvend op moeten aanspreken. De PvdA wil onderzoeken of het onderhoud van openbaar groen voor een deel kan worden uitbesteed aan wijk- en buurtbewoners of –organisaties. Daarnaast moet de gemeente actiever optreden tegen graffiti, zwerfvuil en hondenpoep.

We willen ook in en rond de kernen genoeg groen. Wel makkelijk te onderhouden natuurlijk. Een boom en een bankje voegen meer toe dan een perkje met poep en afval. Elke keer als de kans zich voordoet, bijvoorbeeld bij straatonderhoud, willen we de ‘groenwaarde’ van die straat tegen het licht houden. De PvdA is tégen het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en vóór het verplicht opruimen van hondenpoep door de baasjes van de honden; de opbrengst van de hondenbelasting wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van poepschepjes en –zakjes.