Natuur

Nieuwe natuur biedt nieuwe mogelijkheden voor recreatie en – kleinschalig – toerisme. Het Veenweidepact biedt, naast het behoud van het waardevolle cultuurlandschap, kansen voor vernieuwing en innovatie, zoals zorgboerderijen, kleinschalige bedrijvigheid in voormalige boerderijen en logeren bij de boer.

De PvdA zet zich in voor het behoud van het waardevolle cultuurlandschap en de natuurgebieden in de Krimpenerwaard. Daarnaast willen wij optimaal inspelen op de kansen die de natuurontwikkeling met zich meebrengt. Agrariërs en anderen met creatieve ideeën voor recreatieve voorzieningen willen we blijven betrekken bij de ontwikkelingen in de Krimpenerwaard. De maïsteelt wordt in overleg met de omringende gemeenten gereguleerd.