Ouderen

Bij de inrichting van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met de ouderen. Concrete voorbeelden daarvan: voldoende verlichting, goed onderhouden straten en paden, voldoende mogelijkheden om uit te rusten, zo min mogelijk obstakels, gelijkvloerse voorzieningen en dergelijke. Ook het bezoek aan huis van ambtenaren hoort hierbij.

In Ouderkerk aan den IJssel is al een woonzorgzone, in Gouderak moet er van de PvdA een komen. Daarnaast wordt stevig ingezet op het bouwen van levensloopbestendige woningen, waarbij de PvdA aantekent dat die niet hetzelfde zijn als seniorenwoningen. In de optiek van de PvdA zijn levensloopbestendige woningen, woningen die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de verschillende fasen van een leven en die dus ook betrokken kunnen worden door jongeren, gezinnen of gehandicapten. Seniorenwoningen willen we zo dicht mogelijk bij winkels en ander voorzieningen realiseren.