Ruimtelijke ordening en openbare werken

Ouderkerk moet aantrekkelijk zijn als woongemeente. Dat geldt voor de directe eigen omgeving, de straat en buurt, maar ook voor het polderlandschap.

De gemeente zal zich actief beijveren voor het hergebruik van agrarische gebouwen, bijvoorbeeld voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Dat geldt ook voor vrijkomende winkelpanden.

Woningbouw
De PvdA wil zich actiever bemoeien met de woningbouwplannen in Ouderkerk. In het algemeen moet er een goede mix zijn van starterswoningen, huurwoningen en (duurdere) koopwoningen. In het bijzonder maakt de PvdA zich sterk voor het realiseren van betaalbare woningen voor de Ouderkerkse jeugd.

Ommetjes
Een sterk punt van de gemeente is de nabije aanwezigheid van het prachtige polderlandschap. Door het stimuleren van de aanleg van betrekkelijk korte wandelroutes wil de PvdA de toegankelijkheid hiervan vergroten.

Wildparkje in Gouderak
Gouderak verdient ook een wildparkje met kleine dieren en vogels, zoals in Ouderkerk aan den IJssel. Dit kan worden gerealiseerd achter het gemaal Verdoold. De aanleg hiervan kan worden gecombineerd met het realiseren van het ‘dorpsommetje’.