Speelruimte

Voldoende en veilige speelruimte is al heel lang een speerpunt van de PvdA. Landelijk staat Ouderkerk bijna onderaan wat betreft het aantal vierkante meter speelruimte per kind. Dat moet beter.

Dankzij de PvdA is jaren geleden al de zogenaamde 3 procentnorm ingevoerd: bij de (her)inrichting straten of wijken en bij nieuwbouwprojecten wordt drie procent van de ruimte gereserveerd voor speelruimte.

De mogelijkheden voor verbetering zijn legio, bijvoorbeeld door de trottoirs een dubbelfunctie te geven: door het aanbrengen van paaltjes of gekleurde stoeptegels kan een trottoir worden omgevormd tot een uitdagende en veilige speelplek in de directe woonomgeving. Ook avontuurlijk spelen bij de dorpsommetjes of bij andere landinrichtingsprojecten willen we blijven promoten.

Speelruimte is belangrijk. Niet alleen omdat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen, ook omdat het bijdraagt aan een betere gezondheid en op de lange termijn geld bespaart.