Sport

Ouderkerk moet zijn eigen ‘topsportbeleid’ ontwikkelen. Topprestaties op sportief gebied moeten door de gemeente op hun waarde worden geschat en gewaardeerd.

Topsporters moet worden gevraagd of zij bereid zijn mee te werken aan gemeentelijk beleid om jongeren te stimuleren meer te bewegen en te sporten. Zij kunnen dan worden ingezet voor bepaalde activiteiten en hebben een belangrijke functie als plaatselijk rolmodel.