Veiligheid

Mensen moeten zich in de openbare ruimte veilig kunnen voelen. Inrichting en onderhoud van de ruimte en verlichting verdienen permanent de aandacht van de gemeente.

Ouderkerk mag zich gelukkig prijzen dat het een veilige gemeente is. Toch stapt de PvdA niet lichtvaardig over onveiligheidsgevoelens heen. Vooral de nadrukkelijke aanwezigheid van groepen jongeren wordt door velen als overlast ervaren. Structurele aandacht voor jongeren blijft nodig. De PvdA wil de dialoog tussen jongeren en gemeente bevorderen en vindt ook dat er meer voorzieningen moeten komen, zoals eigen onderkomens voor de plaatselijke jeugd.

Een groot punt van zorg is de (verkeers)veiligheid op de dijken, vooral voor de kwetsbare groepen zoals de grote aantallen fietsende scholieren. Wij zijn voorstander van het aanleggen van gescheiden fietspaden of -stroken en van het weren van doorgaand vrachtverkeer.