Verenigingen en vrijwilligers

De PvdA draagt het verenigingsleven een warm hart toe. De gemeente moet activiteiten van verenigingen blijven steunen en stimuleren, evenals de inzet van vrijwilligers.

Op initiatief van de PvdA is in Ouderkerk de vrijwilligersspeld in het leven geroepen, een blijk van waardering voor de vrijwillige inzet van onze inwoners. Iets soortgelijks moet er ook komen voor jeugdige vrijwilligers.

De gemeente blijft cursussen en trainingen aanbieden aan vrijwilligers. De PvdA zal niet meewerken aan een verlaging van het budget voor subsidies aan de verenigingen.