Verkeer en openbaar vervoer

Voor de PvdA heeft vergroten van de verkeersveiligheid prioriteit. Vooral de veiligheid voor (brom)fietsers op de dijk moet worden vergroot. Overleg hierover met de wegbeheerder, het Hoogheemraadschap, moet een structurele vorm krijgen. Het terugdringen van het vrachtverkeer op de dijk blijft een topprioriteit.

De gemeente en de scholen werken samen om ouders te stimuleren hun kinderen binnen de dorpen lopend of op de fiets naar school te brengen en te halen. De routes naar de scholen worden waar mogelijk nog verkeersluwer en kindvriendelijker gemaakt.

De PvdA blijft zich inzetten voor een goed openbaar vervoer. De PvdA wil een openbaarvervoerverbinding over het water tussen Krimpen aan den IJssel (met eventueel een overstap op de bestaande fast ferry) of Rotterdam en Gouda, met opstapplaatsen in Ouderkerk aan den IJssel, Lageweg en Gouderak.