Welzijn

De toegankelijkheid en instandhouding van voorzieningen zijn voorwaarden voor een volwaardig sociaal leven. Daarvoor is het nodig de voorzieningen voor kwetsbare groepen in stand te houden.

Gemeenten hebben steeds minder te besteden als gevolg van de economische en financiële crisis. Als het Rijk de broekriem moet aanhalen, moeten gemeenten dat ook. De PvdA zal niet toestaan dat kwetsbare groepen hierdoor extra worden gedupeerd. Waar mogelijk, zal de gemeente een vangnet zijn om te voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum moeten leven of langdurig werkloos zijn. De bestrijding van de jeugdwerkloosheid heeft voor ons prioriteit.

Mensen die om welke reden dan ook buiten de boot dreigen te vallen, niet meer volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving, kunnen altijd op de steun van de PvdA blijven rekenen,

Een rechtvaardig beleid houdt ook in, dat we integer en zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan. Om solidair en rechtvaardig te blijven wil de PvdA bijstandsfraude hard blijven aanpakken.