Zorg

Zorg moet dicht bij huis worden aangeboden, het liefst door de directe kring van familie, buren en maatschappelijke organisaties. De gemeente mag haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan en moet bijspringen waar de eigen omgeving niet kan of wil helpen.

Ook blijft de gemeente actief om de verschillende partners in de zorgketen met elkaar in gesprek te brengen en te houden.

De wensen van de cliëntenraad dienen zwaar te wegen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cliënten weten uit eigen ervaring op welke onderdelen verbetering mogelijk is. Daarbij tekent de PvdA wel aan, dat niet altijd aan alle wensen kan worden voldaan. De beschikbare middelen zijn niet ongelimiteerd en ook op dit terrein moeten keuzes worden gemaakt. De inzet van gemeenschapsgeld vereist altijd grote zorgvuldigheid.