Alle mensen

Aris Maat

Aris Maat

Fractievoorzitter

Algemeen bestuurlijke zaken
Jos Simons

Jos Simons

Raadslid

Financiën, Welzijn en Onderwijs.
Leen van Winden

Leen van Winden

Raadslid

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
Arnold Boer

Arnold Boer

Commissielid

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en milieu
Janus Overes

Janus Overes

Commissielid

Welzijn en onderwijs
Esther van Winden

Esther van Winden

Algemeen bestuurljke zaken
Henk van der Wal

Henk van der Wal

Penningmeester

Financiën en economische aangelegenheden
Leo Mudde

Leo Mudde

Voorzitter

Conny Spee-Demper

Conny Spee-Demper

Secretaris

Elly van der Klauw

Elly van der Klauw

Voorzitter
Gerjo Goudriaan

Gerjo Goudriaan

Secretaris