Raadslid

Leen van Winden

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu

Leen van Winden is de stabiele factor in de PvdA. Al jaren zet hij zich namens onze partij in voor Ouderkerk, als raadslid en een aantal jaren als wethouder.

Leen is lid en plaatsvervangend voorzitter van de commissie VROM (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu).